Kosova Üniversiteleri Hukuk

Kosova Üniversiteleri Hukuk

Hukuk okumak isteyen öğrencilerin başvurduğu ilk ülkelerden bir tanesi haline gelen Kosova’da, Priştine Üniversitesi aracılığıyla hukuk fakültesinde öğrenim görmek mümkün. Kosova üniversiteleri hukuk fakültesine ek olarak, toplamda 14 adet fakülteyle daha öğrencilere hitap tmeye devam ediyor. Her yıl 40 bin ve üzerinde öğrenciye eğitim görme imkanı tanıyan Priştine Üniversitesi de ülke genelinde başarılı ve kaliteli hukuk eğitimi verilen kurumların başında geliyor. İstediğiniz zaman bölümle ilgili başvuruyu hangi düzeyde eğitim görecekseniz, buna uygun diplomayla yapabilirsiniz. Hukuk fakültesinde lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde öğrenim görme imkanına sahipsiniz.

Kosova’da Hukuk Öğrenimi

Kosova’da öğrenim görmek isteyen bireylerin özel olarak, hiçbir sınava girmeden üniversiteye gitmesi mümkün oluyor. Kosova Üniversiteleri hukuk fakültesi başta olmak üzere, toplamda 71 bölüm için sınav gerektirmeden öğrenci kabul işlemi gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin alacakları eğitim, Türkiye’nin de dahil olduğu çok sayıda ülkede geçerli bir diploma alınmasını sağlıyor. İngilizce destekli olarak verilen eğitimle birlikte hem yabancı dil öğrenme gereksinimi ortadan kalkıyor hem de yurtdışında eğitim görme imkanına sahip oluyorsunuz. Kosova’da özellikle hukuk fakültesi için tanınan imkanlar, dört yıllık bölüm boyunca kaliteli öğrenim görme imkanına sahip oluyorsunuz.

Dönemlere bağlı olarak öğrenci kontenjanları açıklanıyor ve yapılan başvurular arasında sadece kontenjan kadar öğrencinin hukuk fakültesinde öğrenim görmesi mümkün oluyor. Gerekli olan tüm işlemleri güvenli bir şekilde Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bölümlerin taban puanları bulunmadığı için, hiçbir sınav sonucu istenmediği gibi, üniversiteye girişte sınava girmeniz de talep edilmiyor. Bölümlerin yıllık ücretleri, kontenjanları, girip giremeyeceğiniz ve kişisel bilgilerinizi gönderdikten sonra yanıt bekleme süreçleri yaşanacaktır. Kısa süre içerisinde verilecek olan cevabın genellikle öğrencinin kabulü yönünde olması, Kosova’da öğrenim gören binlerce Türk öğrencinin bulunmasını sağlıyor. Sadece Türkiye’den değil, diğer ülkelerden de giden öğrencilerin sayısının artmasıyla birlikte İngilizce, Arnavutça, Sırpça ve İngilizce dilleri destekli eğitim verilmeye başlanmıştır.

Kosova Üniversitelerinde Eğitim Fırsatı

Öğrenim görmek isteyen öğrencilerin özellikle Kosova üniversiteleri hukuk bölümü için yaptıkları başvuruların sayısı binlerle ifade ediliyor. Sadece bir bölüm için bu sayıda öğrencinin gelmesi mümkün olmayacağı için, kontenjana uygun bir şekilde seçim yapılıyor. Kosova Priştine Universum Üniversitesi bünyesinde İngilizce destekli olarak da öğrenim görebilirsiniz. Diğer dilleri tercih ettiğiniz taktirde, danışmanınızla görüştüğünüzde bölümün dilini seçerken bu duruma uygun bir şekilde işaretleme yapmanız yeterli olacaktır. Bölümün yıllık ücreti 1800 Euro ila 2500 Euro arasında değiştiği için, hangi dönemlerde ödeme yapılması gerektiği ve ödemelerin nereye yapılacağıyla ilgili bilgiler de tüm öğrencilere verilecektir. Öğrencilerin hangi derslerde ortalamalarının ne kadar olması gerektiği ve bir sonraki yıl göreceği dersler de net bir şekilde açıklandığı gibi, kaliteli ve Avrupa genelinde denklik problemiyle karşılaşılmayacak şekilde öğrenim görme imkanı tanınıyor.

 

Kosovada Hukuk Eğitimi

2001 yılında, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti varlığını sona erdirdi ve birkaç eyalete bölündü. En kalabalık alt kıtalardan biri olan Kosova, Balkanların güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Kosova adı, Yunanca “Tson Nehri üzerindeki şehir” anlamına gelen “Cokroton” kelimesinden gelmektedir. Antik çağda Cokroton, Delphi Ligi’nde önemli bir şehirdi. Ayrıca yazı sisteminde Kiril alfabesi yerine Latin alfabesini kullanan tek Balkan ülkesidir.

Şu ​​anda, Kosova’da hukuk eğitiminin içeriğini düzenleyen bir yasa yoktur. Bu, tüm yasaların federal yasalara tabi olduğu ve yalnızca federal yasama organı tarafından değiştirilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, tüm hakim ve avukatların belirlenmiş bir üniversiteden hukuk diplomasına sahip olmaları; ancak, tüm avukatların hukuk doktoru derecesine sahip olmaları gerekmez. Arnavut hukuk sistemi, ortak hukuktan etkilenen unsurlara sahip bir medeni hukuk sistemidir. Mahkeme sistemi, bölge mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve ilçe düzeyindeki mahkemelerden oluşur. Haziran 2016 itibariyle, mahkeme sisteminde 2.817 hakim ve sulh hakimi bulunmaktadır.

Hukuk derecesi almak için, bir öğrencinin dört yıllık eğitimini tamamlaması ve baro sınavını geçmesi gerekir. Baro sınavını geçtikten sonra, bir öğrenci, müfredatlarına eklenmiş belirli derslerle avukat olmak için başvurabilir. Hukuk eğitimindeki tüm katılımcılar profesörler tarafından değerlendirilir ve akademik performanslarına göre derecelendirilir. Not verenler, yazılı ödevlerinin bir parçası olarak her öğrencinin akademik performansını ve anlama becerilerini değerlendirir. Ayrıca, her iki alanda da kötü performans gösteren öğrenciler, akademik performanslarını ve anlama becerilerini geliştirmek için öğretmenlerden ekstra yardım alırlar.

– Adalet Bakanı ve Ombudsman, yasal konularda halkı savunur ve temsil eder. Kosova’da hukuk eğitimini denetlerler ve tüm yasaların tüm vatandaşlara eşit ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlarlar. Adalet Bakanlığı, Kosova içinde adaleti yöneten idari mahkemeler, hapishaneler ve polis işleri dahil olmak üzere altı daireye sahiptir. Ombudsman, kamu görevlileri tarafından yetkinin kötüye kullanılmasıyla ilgili herhangi bir vatandaş şikayetini araştırmaktan sorumludur. Her iki bakan da Kosova’daki vatandaşlara hukuk eğitimi sağlamak için üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Şu ​​anda, Kosova’da hukuk eğitimini düzenleyen bir yasa yoktur ve bu alanla ilgili düzenlemeler ve standartlar konusunda hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır. Yasama organları ve öğrenciler arasında daha yüksek standartları teşvik etmek için, bazı yasa koyucular, herkesin bu kursun gelecekteki profesyonel yaşamlarını nasıl etkileyeceğini anlaması için bu alanı yöneten yasalar çıkarmak istiyor.

Kosova’da Hukuk

Eski Yugoslav Kosova cumhuriyeti 2008 yılında Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan ettiğinde, çoğu kişi bunu etnik Arnavutlar için daha fazla kendi kaderini tayin etme yolunda bir adım olarak gördü. Ancak, Kosova’daki birçok Arnavut, bağımsızlıklarını gerçekleştirmeden önce yıllarca süren sert Sırp yönetimine katlanmak zorunda kaldı. Bu yazıda, bağımsız Kosova’ya geçişin nasıl kolay olmadığını ve birçok komplikasyona yol açtığını tartışacağım.

Kosova’daki Arnavut topluluğu, bağımsız bir devlet olmadan önce kendilerine karşı ayrımcılık yapan çeşitli yasalarla mücadele etmek zorunda kaldı. Sırp yönetimi altında, Kosova’daki yasalar, dini inançlarına bakılmaksızın Kosova’daki etnik Arnavutları hedef aldı. Bu ayrımcı yasalar, Sırbistan’dan ayrılmadan önce Arnavut topluluğunu yöneten baskıcı hükümet tarafından uygulamaya konmuştu. Sonuç olarak, Kosova’daki Arnavut nüfusu Yugoslavya’nın geri kalanından kopmuş hissetti ve ayrımcı Sırp yasaları nedeniyle kendi yasalarını geliştirmek zorunda kaldı.

1996’da Birleşmiş Milletler, Kosova genelinde yasaları uygulamak için uluslararası bir mahkeme atadı. Bu mahkeme, Yugoslav devletleri ile Arnavut ayrılıkçılar arasında yıllarca süren savaşın ardından davaları görmeye ve bölgeye barış ve istikrar getirmeye çalışmaya başladı. Mahkeme, geçiş döneminde sivilleri korumanın ve kanun ve düzeni sağlamanın bir aracı olarak hizmet etti. On beş yıllık operasyonun ardından mahkeme, Priştine’deki hem sivil hem de askeri yetkililer arasındaki güvenlik endişeleri nedeniyle Arnavutluk’a devredildi. Mahkemenin amacı barışı tesis etmek, azınlıkları korumak ve Kosova’da insan hakları ihlallerinin faillerini cezalandırmaktı. Mahkeme, devam eden ihtilaf nedeniyle yasaları etkili bir şekilde uygulamakta zorlansa da, Arnavut nüfusu için başarılı bir şekilde büyük bir değişiklik getirdi.

2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığın ardından, uluslararası kuruluşlar Kosova’nın acemi hükümeti ve kurumlarını nasıl destekleyeceklerine dair planlar hazırlamaya başladılar. Tüm etnik grupların ülke içinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için UNMIK, Sırp yasalarının yerine kendi yasalarını çıkardı. Bazı insanlar bunu UNMIK tarafından Arnavutlara karşı daha önce yapılan ayrımcılığın silinmesinin bir yolu olarak görse de, aslında bu farklı etnik gruplar arasındaki çatışmayı önlemek için alınmış bir önlemdi. Bazı yasalar bu iki yasa dizisi arasında benzerdi, ancak küçük açılardan da farklılık gösteriyordu – her iki yasa dizisinin de tüm vatandaşlar için barış ve adalet hedeflerine hizmet etmesini sağlıyordu. Bugüne kadar, bu değiştirme yasaları, farklı gruplar arasındaki olası çatışmaları azaltırken Kosova’daki etnik Arnavutların yaşamını iyileştirmeye yardımcı oldu.

Arnavut halkı, Sırbistan’dan bağımsız bir ülke kurmaya çalışırken büyük zorluklarla karşılaştı. Sırplar tarafından Yugoslavya’dan ayrılmadan önce uygulamaya konulan yasalar bugün azınlıkları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ek olarak, ayrımcı Sırp yasalarını kendi yasalarıyla değiştirmek gerekliydi, ancak farklı gruplar arasında gelecekteki çatışmaları önlemek için alınan önlemler yeterli değildi. Önümüzdeki birçok zorluğa rağmen, bağımsızlık hem Arnavutlar hem de Sırplar için yeni fırsatlar yarattı.

Puanla
[Total: 0 Average: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!