Kosova Üniversitesi Adaletten Hukuka Geçiş

Kosova Üniversitesi Adaletten Hukuka Geçiş

Adalet bölümünü okuduktan sonra hukuk fakültesine geçmek, Kosova’da yer alan okullar ile çok kolay bir hale gelmiştir. Bu noktada Kosova Üniversitesi adaletten hukuka geçiş gibi bir imkanı, hiç de zor olmayan kurallar ve şartlar eşliğinde öğrencilere sunmaktadır. Bundan dolayı tercih edilebilecek birçok farklı okul söz konusudur. Bunların içinde Priştine Universum Üniversitesi de yer almaktadır. Adalet bölümünü başarılı bir biçimde tamamlayan ve bunun sonrasında hukuk fakültesinde devam etmek isteyen öğrenciler, kurallara uygun bir şekilde eğitimlerini sürdürebilirler.

Kosova Üniversitesi Adaletten Hukuka Geçiş Nasıl Yapılır?

Adalet bölümü, 2 senelik bir eğitim sürecini gerektirmektedir. 2 yıl boyunca adalet bölümünde eğitim gören ve sonrasında mezun olan kişiler, Kosova üniversitesi adaletten hukuka geçiş ilkelerine göre eğitimlerine rahatlıkla devam edebilirler. Bunun için bilinmesi gereken kriterlerin başında ise bir puan şartının olmasıdır. Ayrıca geçişlerde bir sınava veya mülakat söz konusu değildir. Bu durum, hukukçu olmak isteyen kişiler için son derece caziptir.

Adalet bölümünden hukuka geçecek olan öğrencilerin, iki yıllık bölümü bitirmeleri yeterli olacaktır. Türkiye’de adalet okumuş ve daha sonra hukuk fakültesine geçmek isteyen kişiler, Kosova’da yer alan üniversiteler sayesinde amaçlarına ulaşabilirler. Bunun yanı sıra hukuk fakültesi, İngilizce destekli bir bölümdür. İngilizce olarak eğitim verilmektedir. Böyle bir imkanın olması, hukuk fakültesinden mezun olmayı da çok kolay bir hale getirmektedir. Çünkü ana dilde verilen eğitim, Türkiye’den gelen öğrenciler için çok daha caziptir.

Kosova üniversitesi adaletten hukuka geçiş noktasında işlemlerinizi, mezuniyet sonrasında hemen başlatabilirsiniz. Adalet bölümü okurken almış olduğunuz dersler hesaba katılmakta ve ortak derslerden muaf olmanız sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra verilen diplomanın tanınması da söz konusudur. Türkiye’ye mezun olduktan sonra geri dönen kişiler, hukuk diplomaları sayesinde iş bulabilir ve sıkıntısız bir biçimde, sanki Türkiye’deki okullardan mezun olmuş gibi çalışabilirler.

Kosova üniversitesi, öğrencilerin rahat edebilmesi için birçok farklı imkanı da sağlamıştır. Barınma sorunu yoktur. Değişik büyüklüklerdeki yurtlarda kalabilirsiniz. Kampüs, öğrencilerin değişik türden ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde tasarlanmış ve hizmete girmiştir. Sadece İngilizce konuşarak, birçok işleminizi yapabilir ve yabancılık çekmeden bu ülkede eğitim yaşamanızı devam ettirebilirsiniz.

Eğitim ve öğretim gibi çok önemli bir mevzuda Kosova’ya gidecek olan kişiler, sürecin nasıl işlendiğini bilemeyebilirler. Bundan dolayı profesyonel bir yardım gerekmektedir. Bu yardım, Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlığı ile sağlanabilmektedir. Yabancı ülkelerde eğitim almak isteyen Türk öğrenciler, bu firma sayesinde işlerini kısa sürede tamamlama şansına sahip olabilirler. Eurostar firması, Kosova’da bulunan tüm okullara dair en ayrıntılı bilgilere sahiptir. Kayıt aşamasından başlamak üzere öğrencinin bu ülkede kalacağı yerin belirlenmesine kadar tüm süreç boyunca olayın içerisinde olmaktadır. Bu sayede öğrencilerin zaman kaybı da önlenmiş olacaktır.

Kosova Üniversitelerinde Hukuk Eğitimi

İnsanlar hukuk fakültesine gittiklerinde, bunu hukuk alanında kariyer yapmak istedikleri için yaparlar. Ancak, tüm profesörler yasal olarak Anayasa ve ülkelerinin yasalarına uymakla yükümlüdür. Bu, profesörlerin öğrencilerine hakları için nasıl savaşacaklarını öğretemeyecekleri anlamına gelir – öğrencilerine ülkelerini yöneten yasalara nasıl saygı göstereceklerini öğretmeleri gerekir. Öğrencilerin istedikleri ile profesörlerin istedikleri arasındaki bu tutarsızlık, siyasi huzursuzluğun yaygın olduğu Makedonya gibi bir ülkede tehlikeli olabilir. Çoğu avukat anayasa hukuku konusunda bilgili olmadığı için, öfkeli çeteler yasal rehberlik olmadan meseleleri kendi ellerine aldıklarında sivil huzursuzluk kolayca kaosa dönüşebilir. Bu konuyu ele almak için, birçok üniversite, bu kariyer yolunu takip etmek isteyen öğrenciler için hem anayasa hukuku hem de medeni usul derslerinin seçmeli olarak mevcut olduğu çift diploma programları sunmaya başlamıştır.

Kosova üniversiteleri, öğrenci aktivistleri ve jüri üyeleri için yasal haklar konusunda da kurslar sunmaktadır. . Kosova’daki yasalar, bireylerin haklarını kollektiflere karşı korumaları bakımından Amerika’daki yasalara benzer – bu nedenle jüriler, yalnızca yargıçlar yerine yasal davalarda yargı yetkisine sahiptir. Öğrenciler, yazılı makaleler ve sözlü sınavlar yoluyla ilgili yasal konularda kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Bu bilgi, bir ulusun hukuk sistemini geliştirirken son derece yararlı olabilir, çünkü her vatandaşın kendine özgü bir kültürü ve doğru ve yanlış hakkındaki görüşlerini etkileyen aile gelenekleri vardır. Yüksek profilli yasal davaların çoğu, hükümetin yolsuzluğunu veya bireyler üzerindeki gücünün kötüye kullanılmasını içerdiğinden, iyi eğitimli vatandaşlara sahip olmak, bu sorunların ortaya çıktıklarında çözülmesine yardımcı olur.

Son olarak, her üniversite tüm hukuk derecelerini Yüksek Mahkeme aracılığıyla verir, çünkü yalnızca akredite üniversite dereceleri hak kazanır. Kosova’nın yargı sisteminde avukat olarak baro onaylı işler için. Üniversite derslerine kabul edilirken, öğrenciler ayrıca Yüksek İlçe Mahkemesi tarafından yürütülen ve ceza kanunları, medeni hukuk ve medeni usul kanunları gibi temel yasal ilkeler hakkındaki bilgilerini kanıtlayan bir sınavı geçmek zorundadırlar. Bu sınavları geçtikten sonra, öğrenciler doğrudan Kosova mahkeme salonlarında avukatlık yapmakta olan hukuk profesörleri tarafından verilen derslere başvururlar. Bu dereceler zor ama inanılmaz derecede değerli, çünkü her üniversite mezunu, yargıçların dikkatli gözleri altında yılların pratik hukuk eğitimi deneyimi sayesinde kendi alanında uzman oluyor.

Açıkçası, Kosova üniversitelerinde hukuk eğitimini geliştirmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç var. hem öğrenciler hem de profesörler için. Bununla birlikte, bu yeni girişim, her iki sistemi de ileriye taşımak için umut vaat ediyor. Umarım gelecek nesil genç insanlar, profesörler veya hükümetler tarafından kendilerine dayatılan herhangi bir eğitim sınırlamasına bakılmaksızın, seçtikleri herhangi bir kariyer yolunu etkili bir şekilde takip edebilmeleri için yeterince eğitimli olarak büyürler!

Kosovada Adalet Sistemi

Adalet kelimesinin birçok anlamı vardır. Bir kavram, bir sistem veya bir eylem olabilir. Adalet, bir bireyin davranışının esasını değerlendirmek ve uygun bir hareket tarzı belirlemek için bir sistem kurmaya çalışan sosyal bir kavramdır. Hakkaniyete ek olarak, adalet aynı zamanda makul ve dikkatli olmayı da gerektirir. Antik Roma’da, kelime sadece sağlık ve güç anlamına geliyordu. Zaman içinde adalet kelimesinin anlamı sağlıklı ve güçlü olmaktan adil ve sağduyulu olmaya kaydı. Adalet kavramının geçmişi eski çağlara kadar sürülebilir. İncil’de adalet, ‘adaletsizliğin karşıtı’ olarak tanımlanır. Aristoteles, ‘Nikomakhos’a Etik’ adlı çalışmasında adaleti, ‘koşullar altında en iyi sonuca ulaşmak’ olarak tanımlamıştır. Adalet kavramı toplumda o kadar derinlere yerleşmiştir ki, birçok insan adaletin ne olduğunu ve belirli durumlarda nasıl uygulanması gerektiğini anladığını düşünür. Ancak, adaletin ne olduğuna dair evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım veya anlayış yoktur.

Kosova’da adalet kavramı başlangıçta geleneksel hukuka dayanıyordu. 1990’da Sırbistan toprak bütünlüğünü kaybettiğinde Kosova, kendi başkanı, parlamentosu ve hükümetiyle kendisini Kosova Cumhuriyeti ilan etti. İlk başta, Kosova hükümeti düzgün çalışması için yeterli kaynağa sahip değildi, bu yüzden Sırbistan’dan destek istedi. Ancak Sırbistan, mali yardımının yalnızca bağımsızlık hareketini ilerletmek için kullanılacağına inandığı için Kosova’ya mali yardımda bulunmayı reddetti. Sonuç olarak, Kosova bağımsız bir ulus olarak kendini kurmak için mücadele ederken, aynı zamanda kendi yargı sistemini oluşturmaya da çalıştı.

1993’te Kosova’da Arnavut çoğunluk ve azınlık grupları arasında iç savaş patlak verdiğinde, yürürlükte resmi bir yargı sistemi yoktu. Sonuç olarak, davaları hızlı ve tarafsız bir şekilde yargılamak için eyalet genelinde paralel Arnavut mahkemeleri kuruldu. Bu Arnavut mahkemeleri, Sırp hükümeti ile Sırp yasalarına ve otoritesine riayet edeceklerine dair gayri resmi bir anlayışla hareket ederken, aynı zamanda Sırp kontrolü altında Kosova’nın bağımsızlığını elde etmeye çalışıyorlardı. Kosova’da Arnavutlar ve Sırplar arasında yıllarca süren savaştan sonra, her iki taraf da birbirine karşı zemin kazanmaya ve rakiplerine karşı şiddet kullanmaya istekliydi. Sonuç olarak, davalar yetersiz bir şekilde soruşturuldu ve tarafsız bir şekilde yargılandı – bu da daha sonra yüksek mahkemeler tarafından bozulan birçok hatalı karara yol açtı. Sonunda, 1997’de Birleşmiş Milletler, referans noktası olarak Sırp hukuku ile Arnavut örf ve adet hukukuna dayalı Kosova için resmi bir yargı sisteminin kurulmasına yardımcı oldu.

Modernleştirme çabaları, Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsız hale geldiği 2003 yılından bu yana hukuk sisteminin modernize edilmesine yardımcı oldu. Kosova’daki ilk ceza mahkemesi 1867’de Avusturya-Macaristan’ın Vilayet eyaletlerinden biri olarak kuruldu ve 1975’ten beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biliniyor. 1947’den beri Kosova’nın kendi yargı sistemi vardı- üç seviyeden oluşan bir yargı sistemi vardı: ilçedeki belediye mahkemeleri düzey ve bölgesel düzeyde üst mahkemeler. Ancak uluslararası örgütler, Sırbistan’dan on yıllardır bağımsız olmasına rağmen Kosova’nın yargı sisteminde yolsuzluğun hâlâ devam ettiğini kabul ettiler. Bunun nedeni, yargıçların çoğunun Kosovalı Slavlar ve Sırplar arasındaki ihtilafta iki tarafla da hiçbir bağı olmayan tarafsız bireyler olmak yerine siyasi partiler tarafından seçilmesidir.

Adil bir toplum, haklı gösterilebilir yasalara sahip olmalıdır – bu, belirli bireylere veya gruplara yönelik ayrımcılık veya lehte muamele olmaksızın makul ve uygulanabilir olması gerektiği anlamına gelir. Kanunlar, kendilerinin haklı olmasının yanı sıra, her vatandaşın herhangi bir zorluk veya belirsizlik olmadan anlayabilmesi için yeterince açık olmalıdır. Adil bir toplum, suçu kimin işlediğine veya toplumda ezilen bir azınlık veya çoğunluk grubu olup olmadığına bakılmaksızın ırk, cinsiyet veya sosyal statü gözetmeksizin tüm vatandaşları eşit olarak koruyacaktır.

Puanla
[Total: 0 Average: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!