2 Yıllık Myo Mezunlarına Mimarlık Dikey Geçiş

2 Yıllık Myo Mezunlarına Mimarlık Dikey Geçiş

2 Yıllık Myo Mezunlarına Mimarlık Dikey Geçiş

Çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak öğrencilerin bölümlerini bırakmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bu anlamda bölümlere bağlı olarak Kosova’da dahi lisans tamamlama eğitimlerine yer vermeleri mümkün olmakta. Nitekim bölümlere göre lisans tamamlama imkanlarının aktif durumda olduğunu göreceksiniz. Örneğin hukuk bunlar arasında başı çekiyor. 2 yıllık Myo mezunlarına mimarlık dikey geçiş konusunda da duyurulara yer verilmesini beklemek gereklidir. Ancak duyurular akabinde bu bölüme yönelik başvurulara geçilebilir. Üstelik üniversite kayıtlarında olduğu gibi lisans tamamlama için de çeşitli avantajlara ev sahipliği yapılmakta. Bunun için karşınıza çıkacak olanlar şu şekilde;

  • Öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren geçerli dersleri teoride almaları söz konusudur.
  • Teorik bilgilerin devamında pratik uygulamalara geçilmesi sağlanacaktır.
  • Kalıcı eğitime yönelik İngilizce dil seçeneklerine sahip olan üniversiteler bulunuyor.
  • Sınav mecburiyetine yer verilmeden dikey geçiş imkanlarından faydalanmanız esas alınmakta.

İngilizce desteklenen okulların başında Priştine Universum Üniversitesi’nin geldiğini göreceksiniz. İnşaat ve hukuk dışında mimarlık için de İngilizce destekli eğitime yer verilmesi söz konusudur. Bu anlamda ülkemizden öğrencilerin 2 yıllık Myo mezunlarına mimarlık dikey geçiş duyurularını da takip ettikleri açıktır. Böylece kayıt işlemlerine geçilmesi ve eğitimlere başlanması esas alınacaktır. Genel anlamda da Kosova öğrenci kayıt işlemlerinin Haziran ayı ortalarında gerçekleştiğini belirtmek gerek. Ancak bu konuda da detaylı bilgilere yer vermek isteyenlere Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı öneriliyor. Danışmanlıktan yana iletişime geçenlerin doğru bilgiler ışığında harekete geçmelerinde fayda var.

Kosova’da Lisans Tamamlama Sınavı Var mı?

2 yıllık Myo mezunlarına mimarlık dikey geçiş için sınav şartlarına yer verilmez. Kosava’da bu anlamda harekete geçecek olanların sadece üniversiteleri ve lisans tamamlama için açılan bölümleri incelemeleri gerekmekte. Öyle ki her üniversitenin lisans tamamlama için eğitim vermediğini öğreneceksiniz. Aynı zamanda lisans tamamlama eğitimlerinin belirli bölümler için geçerli olduğu da söylenmekte. Yakın zamanda pek çok bölüme özel olarak lisans tamamlama eğitimlerine geçileceği görülüyor. Öğrencilerin ise bu konuda duyurulara göz atmaları ya da eğitim danışmanlıklarından bilgi sahibi olmaları gereklidir. Devamında ise;

  • Lisans tamamlama için aranılan şartlara göz atılabilir.
  • Öğrencilerin yatırmaları gereken bölüm tutarlarını da öğrenmeleri önemlidir.
  • 2 yıllık süreç için konaklama gibi temel ihtiyaçların da ayarlamalarına gidilmesi gerekmekte.
  • Danışmanlıklar eğitim dışında temel ihtiyaçlar için de yol gösterici olmakta.

Böylece öğrencilerin lisanslarını sınavsız olacak şekilde tamamlamaları esas alınıyor. Aynı zamanda makul fiyatlardan eğitimlerin sunulması da söz konusudur. Alınan eğitimlerin yanı sıra tanımlı diplomalara sahip olmanız sağlanacaktır. Böylece lisansını tamamlayan öğrencilerin diplomaları ile kariyerlerine şekil vermeleri hedef alınıyor. Üstelik sadece Türkiye’de değil yurtdışında da iş imkanlarından faydalanabilirsiniz. Tanımlı olan diplomaların dilediğiniz ülkede kullanımlarına geçmeniz mümkün olmakta.

Bosna Hersek ile Gelecek

Bosna-Hersek, Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin iki parçası Bosna-Hersek; ikinci ad, ülkenin her iki bölümünü de ifade eder. Ülkenin her iki bölgesi de 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Avusturya-Macaristan yönetimi altındaydı ve her ikisi de milliyetçi isyanlardan muzdaripti. Bosna-Hersek, kanlı bir iç savaşın ardından 1992 yılında Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazandı. Ülke şu anda istikrar ve refah yolunda adımlar atıyor.

Bosna-Hersek bağımsız bir ulus haline geldiğinden beri çalkantılı bir tarihe katlandı. Eski Yugoslavya’nın iki parçası olan Bosna-Hersek, 1992’de Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan ettikten sonra üç yıllık bir savaş verdi. Ateşkes müzakere edildi, ancak kazanan çıkmadı. Çoğu insan, çok daha fazla kayıp verdiği için bu savaşı kaybedenin Bosna tarafı olduğuna inanıyor. Her iki ülke de bu savaştan dolayı küskün ve 1995 sonlarında savaşın sona ermesinden bu yana aralarında ara sıra şiddet olayları yaşanıyor. Bununla birlikte, iki taraf arasında barış için çalışan birçok kuruluş da var. Şiddet eskisi kadar kötü değil ama tansiyon hala yüksek.

Çoğu Balkan ülkesi milliyetçilikle mücadele ederken, Bosna dini aşırılıkla karşı karşıya kaldı. Bosnalı bölünmenin her iki tarafı da Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra dinler arası çatışmaya girdi. Boşnak tarafı, bir yanda Boşnaklar adlı çoğunluğu Müslüman olan bir grup ile diğer yanda Sırplar olarak adlandırılan çoğunluğu Katolik olan bir grup arasında bölündü. Bu iki grup savaştan önce bazı sürtüşmelere sahip olsa da, şimdi hem birbirlerine hem de Hırvatistan’dan ayrılıp bağımsız bir devlet olmak isteyen Hırvatlara karşı savaşıyorlar. Tüm bu faktörler, Bosna-Hersek’teki herhangi bir seyahati veya işi zorlaştırıyor.

Bosna Hersek çalkantılı geçmişine rağmen iyi işleyen bir ekonomiye sahip istikrarlı bir hükümete sahip. Ülkenin her iki bölgesi de kanlı savaşlar tarafından parçalandıktan sonra 1992’de Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazandı. Ardından bir iç savaş izledi, ancak her iki ülke de 1995’te düşmanlıkları sona erdiren BM’nin aracılık ettiği bir barış planında anlaştılar. O yıl demokratik seçimler yaptılar ve dünya çapında yüzde 90’ın üzerinde seçmen katılımıyla – oysa katılım oranı Bosna-Hersek’te çok daha düşüktü. milliyetçi grupların yıldırma taktikleri nedeniyle yüzde 60 civarında. Ayrıca, liderlerinin kamuoyuna olduğu kadar ekonomilerine de zarar veren yaygın bir yolsuzluk vardı. Bugün ise Bosna-Hersek’te işler yolunda gidiyor; ekonomisi istikrarlı ve her yıl daha da güçleniyor.

Liderleri barış ve refah için çalışırken, gelecek Bosna-Hersek için umut verici görünüyor. Çalkantılı bir geçmiş, nispeten yakın zamana kadar bağımsızlıklarını kutlamaktan alıkoydu – ancak bugün etnik gruplar ve ekonomik kalkınma arasında uzlaşma için çok çalışıyorlar. Gelecekte ne gibi zorluklarla karşılaşacaklarını kimse bilmiyor, ancak güçlü hükümetleri ve ekonomileri sayesinde önlerine çıkan her şeyin üstesinden gelmeye hazır görünüyorlar.

Mimarlık Eğitimi Neden Önemli?

Mimarlık bir sanat, mühendislik ve teknolojidir ve bir mimarlık eğitimi, öğrencilerin iyi bir bina tasarımcısı olmak için gerekli becerileri öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bir disiplin olarak mimarlık, insanların yaşaması, çalışması ve oynaması için anlamlı alanlar yaratmaya yardımcı olan bir çalışma alanıdır. Öğrenciler, öğretmenleri ve kendileri aracılığıyla öğrenirler; iyi mimarlar olmak için zanaatlarının arkasındaki tarihi ve teoriyi anlamaları gerekir. Bunu yapmak için öncelikle tasarım sürecini ve bunun inşaat teknolojisiyle birlikte nasıl çalıştığını anlamaları gerekir. Mimarlık eğitimi sürecinde öğrenciler, çeşitli mimari formlar oluşturmak için gerekli tasarım kavramlarını öğrenirler. Ayrıca, tasarımlarını oluştururken kendilerine yardımcı olacak bilgisayar programlarını ve diğer inşaat teknolojilerini nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

Tasarım sürecinde öğrenciler, tasarım fikirlerini nasıl belirleyeceklerini ve projeleri nasıl planlayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, tasarımlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için çeşitli çizim araçlarını ve CAD/CAM gibi yazılım programlarını nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu teknik becerilerin yanı sıra öğrenciler, projelerini doğru bir şekilde tamamlamak için takvimler, açıölçerler, cetveller ve pusula sistemleri gibi proje yönetim araçlarını nasıl kullanacaklarını da öğrenirler. Ayrıca, mimarlar projeler üzerinde çalışırken, daha sonra işlerini mükemmelleştirmek için çalışmalarını belgelemenin değerini öğrenirler. Bu, projelerini zamanında ve minimum hata ile tamamlamalarını sağlar. Bu belgeleme sürecinin bir sonucu olarak, öğrenciler herhangi bir projeyi tasarlarken veya inşa ederken zaman yönetiminin önemini öğrenirler.

Birçok kolej, lisans düzeyinde akademik eğitim için iki popüler seçenek olarak mimarlık ve mühendislik dersleri sunar. Bu alanların binalar ve makineler gibi yaşamı sürdüren yapılarda farklı uygulamaları olmasına rağmen, her iki disiplin de ev veya ofis gibi günlük yaşam durumları için güzel tasarımlar oluşturmaya odaklanır. Örneğin, bir mimar, aile üyeleri veya iş arkadaşlarının rahatça yaşayabileceği işlevsel ancak estetik açıdan hoş bir alan yaratmak için duvarlar, pencereler ve çatılar gibi farklı unsurları kullanarak bir ev tasarlayacaktır. Diğer mühendislik disiplinleri, imalat veya ulaşım sistemlerinde kullanılmak üzere daha güvenli araçlar veya makineler oluşturmaya odaklanır. Buna ek olarak, inşaat mühendisliği, hükümet kullanımı için veya bir ülkenin veya dünyanın belirli bir bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılmak üzere yollar veya demiryolları gibi altyapıların tasarlanmasına odaklanır.

Öğrencilerin zamanlarının çoğunu kampüs dışında yeni materyaller üzerinde çalışarak geçirmelerini gerektiren diğer birçok çalışma alanının aksine, mimarlık eğitimi, öğrencilerin kendi kendine çalışma materyalleri ve yürütülen araştırma projeleri aracılığıyla kendi başlarına çalışmaları için birçok fırsat içerir. Öğrenciler, Frank Lloyd Wright veya Le Corbusier gibi ünlü mimarlar tarafından yazılmış, kavramsal çizimler içeren ve kendilerinin çizim pratiği yapabilecekleri kitaplara erişebilirler. Bu referans materyallerin yanı sıra öğrenciler, mimarların tasarımlarını tartıştığı veya inşaat işçilerinin belirli bir bina projesinde çalışırken kullandıkları inşaat tekniklerini tartıştığı çevrimiçi forumlara da erişebilir. Bu kaynaklar aracılığıyla öğrenciler, sınıfta öğrendiklerini, dersten sonra erişebilmelerini sağlayacak ek bilgilerle tamamlayabilir.

Mimarlık eğitimi, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin özverisini gerektirdiği için zaman zaman zorlayıcı olabilir. Öğretmenler, öğrencilerine gösterdikleri motivasyon düzeyinin aynısını verebilmeleri için yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Bununla birlikte, bu ilk motivasyon kurulumunun dışında, bir projenin ne zaman tamamlanması gerektiğine dair herhangi bir zaman sınırı olmadığı için öğrenciler istedikleri zaman çalışmalarına devam etmekte özgürdürler. Mimarlık eğitimindeki bu özgürlüğün bir sonucu olarak, tarih boyunca kendini adamış mimarlar tarafından, katedraller gibi büyük sanat eserleri tasarlamaktan, evler veya ofisler için işlevsel binalar yaratarak toplumun günlük sorunları çözmesine yardımcı olmaya kadar birçok büyük başarı elde edilmiştir.

Puanla
[Total: 0 Average: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!